ประเทศจีน ตู้แช่จอแสดงผลตั้งตรง ผู้ผลิต
บ้าน ผลิตภัณฑ์

เปิดจอแสดงผลชิลเลอร์

ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดตู้เย็นแสดงผล

ซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดตู้เย็นแสดงผล

Multideck Open Display Chiller

Multideck Open Display Chiller

เปิดจอแสดงผลชิลเลอร์

ม่านอากาศ 1955L ตู้แช่เย็นเปิดตรง

ม่านอากาศ 1955L ตู้แช่เย็นเปิดตรง

แอร์คูลเลอร์ Go Round Commercial Open Deck Chiller

แอร์คูลเลอร์ Go Round Commercial Open Deck Chiller

ซูเปอร์มาร์เก็ตตู้โชว์ม่านอากาศเปิดผัก

ซูเปอร์มาร์เก็ตตู้โชว์ม่านอากาศเปิดผัก

ตู้แช่ผลไม้สแตนเลสแบบเปิดแช่เย็น

ตู้แช่ผลไม้สแตนเลสแบบเปิดแช่เย็น

ร้านสะดวกซื้อแซนวิชพัดลมระบายความร้อนจอแสดงผลชิลเลอร์เปิด

ร้านสะดวกซื้อแซนวิชพัดลมระบายความร้อนจอแสดงผลชิลเลอร์เปิด

ซุปเปอร์มาร์เก็ต 4 ชั้นแบบแนวตั้งเปิดเย็น

ซุปเปอร์มาร์เก็ต 4 ชั้นแบบแนวตั้งเปิดเย็น

Multideck Chiller ผักและผลไม้แบบเปิด

Multideck Chiller ผักและผลไม้แบบเปิด

Page 1 of 1