ประเทศจีน ตู้แช่จอแสดงผลตั้งตรง ผู้ผลิต
บ้าน ผลิตภัณฑ์

ตู้เย็นแสดงผล Multideck

ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต Multideck Display

ซุปเปอร์มาร์เก็ต Multideck Display

ตู้เย็นแสดงผัก Multideck

ตู้เย็นแสดงผัก Multideck

ตู้เย็นแสดงผล Multideck

Air Cooled Supermarket ผลไม้ Multideck Open Chiller

Air Cooled Supermarket ผลไม้ Multideck Open Chiller

ตู้เย็นแบบแนวตั้งหลายชั้นแนวตั้ง 380L ไฮเปอร์มาร์เก็ต Multideck

ตู้เย็นแบบแนวตั้งหลายชั้นแนวตั้ง 380L ไฮเปอร์มาร์เก็ต Multideck

ซูเปอร์มาร์เก็ตแนวตั้งตู้เย็นแบบเปิด Multideck Chiller

ซูเปอร์มาร์เก็ตแนวตั้งตู้เย็นแบบเปิด Multideck Chiller

ตู้โชว์แสดงผลผัก / ผลไม้ Slimline Multideck

ตู้โชว์แสดงผลผัก / ผลไม้ Slimline Multideck

ตู้เย็นเครื่องดื่มขนาด 1000 ลิตร

ตู้เย็นเครื่องดื่มขนาด 1000 ลิตร

Page 1 of 1